Ngày đăng: 05/01/2017 | Chuyên mục: Nghiệp vụ thuế, Thuế môn bài | Lượt xem: 151


le-phi-mon-bai-2017

CÓ PHẢI NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2017 ???

   Bước sang năm 2017, mức nộp lệ phí môn bài phải đóng có sự thay đổi đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 2 tỷ, cụ thể mức lệ phí môn bài tăng từ 1.000.000 VNĐ lên đến 2.000.000 VNĐ. Vậy câu hỏi đặt ra là các Doanh nghiệp này có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2017 không ?

   Theo khoản 2 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC thì Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

   Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP có quy định về người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu, khai lệ phí môn bài áp dụng cho năm 2017.

   Cụ thể, Tại khoản 4 điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì: "Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài."

    Đồng thời tại khoản 2 điều 6 nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.”

    Như vậy, theo quy định trên thì khi doanh nghiệp có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì doanh nghiệp mới phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài (cho dù mức tiền thuế môn bài phải đóng không đổi hay thay đổi).

   Đối với năm 2017, nếu doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì doanh nghiệp KHÔNG cần phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài cho dù mức tiền thuế phải đóng thay đổi.