Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu 01-TSCĐ theo Thông tư 200

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu 01-TSCĐ theo Thông tư 200  Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập. Cùng Kế toán Hà Nội tìm hiểu và tải miễn phí mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 dưới bài viết này nhé! >>Tìm hiểu thêm: Học kế toán ở đâu tốt nhất… Read more »

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133  Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mới nhất ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC được doanh nghiệp lựa chọn làm căn cứ để tính mức thưởng cho từng cán bộ công nhân viên. Hôm nay, Kế toán Hà Nội sẽ chia… Read more »

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập theo TT 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập theo TT 133  Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập theo Thông tư 133 được Kế toán Hà Nội chia sẻ ở bài viết dưới đây. Cùng Kế toán Hà Nội theo dõi và tải… Read more »

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo Thông tư 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo Thông tư 133  Mẫu Bảng thanh toán tiền lương được bộ phận kế toán, hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương vào cuối mỗi tháng cho cán bộ công nhân viên tại công ty được thuận tiện, chuẩn xác, nhanh chóng nhất. Hôm… Read more »