Ngày đăng: 08/09/2017 | Chuyên mục: Nghiệp vụ thuế, Tin tức | Lượt xem: 2069


     

 KTHN Group  Tờ khai GTGT 04/GTGT được kê khi nào?  Sau đây Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế GTGT 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu trên phần mềm HTKK mới nhất. 

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.

 

 Chú ý: Đối với những DN mới thành lập; DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ ; Hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo mẫu 04/GTGT (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo pp khấu trừ).
 

– Những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (DN kinh doanh vàng, bạc, đá quý) thì sử dụng Mẫu 03/GTGT.
(Theo điều 13 Thông tư 219/2013/TT- BTC)

Cách lập tờ khai thuế mẫu 04/GTGT trên  phần mềm HTKK 3.4.6:
 
 

Bước 1:


– Đăng nhập vào phần mêm HTKK mới nhất
– > Chọn: “04/GTGT Tờ khai GTGT TT trên doanh thu” 
 
 

 

– Chọn loại tờ khai và kỳ kê khai -> Đồng ý:
 
 

 

Lưu ý: Khi kê khai trên tờ khai 04/GTGTTT trên doanh thu các bạn chỉ kê khai những hóa đơn bán ra (không kê khai những hóa đơn đầu vào)


 
Bước 2: Xác định tỷ lệ tính thuế của DN:


– Trước khi kê khai các bạn phải xác định được hàng hóa, dịch vụ của DN bạn chịu thuế suất bao nhiêu % để kê khai cho đúng hàng thuế suất. => Tỷ lệ % để tính như sau:
    +) Phân phối, cung cấp hàng hoá: tỷ lệ 1%
    +) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%
    +) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%
    +) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%

Cách ghi các chỉ tiêu trên Tờ khai 04/GTGT TT trên doanh thu:
 
Chỉ tiêu [21]: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế
– Ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).
 
Chỉ tiêu [22]: Phân phối, cung cấp hàng hóa
– Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 1% thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.
 
Chỉ tiêu [24]: Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
– Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5% thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.
 
Chỉ tiêu [26]: Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
– Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 3% thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.
 
Chỉ tiêu [28]: Hoạt động kinh khác
– Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 2% thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên.

 
Ví dụ: Qúy 3/2016 Công ty TNHH Kế toán Hà Nội có phát sinh Doanh thu cụ thể như sau:
– Doanh thu từ hoạt động đào tạo (Không chịu thuế): 60.000.000
– Doanh thu từ hoạt động Dịch vụ kế toán (Chịu thuế GTGT 5%): 90.000.000

Cách kê khai tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu như sau:
Chỉ tiêu [21]: 60.000.000
Chỉ tiêu [24]: 90.000.000
 

 Như vậy: Qúy 3/2016 Công ty TNHH Kế toán Hà Nội phải nộp số tiền thuế là: 4.500.000
– Hạn nộp Tờ khai + Tiền thuế là: Ngày 30/10/2016
 

Lưu ý: DN các bạn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (tức là chỉ kê khai thuế GTGT thôi). Còn sổ sách, BCTC, Quyết toán thuế TNDN các bạn vẫn phải làm như DN kê khai thuế GTGT khấu trừ nhé.

Xem thêm:

>> Thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2017

>> Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.