Ngày đăng: 08/09/2017 | Chuyên mục: Nghiệp vụ kế toán | Lượt xem: 2328


KTHN Group Trong quá trình làm kế toán, sẽ có những lúc kế toán bất cẩn không để ý đến các nghiệp vụ thu chi của mình đến cuối năm lên báo cáo mới tá hỏa ra quỹ tiền mặt đang bị âm. Vậy lúc đó các bạn đừng lo lắng quá. Sau đây là một số giải pháp mà KẾ TOÁN HÀ NỘI đề xuất để xử lý hậu quả:​

Xem thêm:

11111122222

1.     Kiểm tra xem các thành viên trong công ty đã góp đủ vốn điều lệ chưa. nếu chưa thì bổ sung ngay bút toán góp vốn bằng tiền mặt. Các bạn yên tâm là có thể góp vốn bằng tiền mặt nhé không nhất thiết phải chuyển khoản. Chuyển khoản chỉ áp dụng khi àm góp vốn từ đơn vị này sang đơn vị khác. (Các bạn có thể tham khảo thêm thông tư TT09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015

         Nợ TK 111/ có TK 4111

2.     Làm hợp đồng vay ngắn hạn lãi suất 0%

Nợ TK 111/  Có TK 311.

Cách này phổ biến, chiếm tỉ lệ 90% kế toán hay dùng.

3.     Dựa vào các hóa đơn bán hàng để làm các phiếu thu với nội dung khách hàng đặt trước tiền hàng.  

        Nợ TK 111 /   Có TK 131

4.     Dựa vào các hóa đơn mua hàng để chuyển một số khoản phải trả cho nhà cung cấp lùi lại.

 Hoạch toán: Nợ 152,153..627,641,642….,1331/ có 331

5.     Nếu không phát sinh tờ khai thuế TNCN thì có thể treo có TK 334 các tháng chỉ làm bút toán tạm ứng cho người lao động mà không thanh toán hết lương.

Khi đã xảy ra hiện tượng âm quỹ tiền mặt tức là nghiệp vụ phát sinh đã không được chuẩn 100% vì vậy bất kể áp dụng cách xử lý nào trong số các cách trên đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và không tránh khỏi mức độ rủi ro. Cần lưu ý:

* Một là: Góp vốn qua ngân hàng thì càng tốt. Không thì góp tiền mặt cũng được (nhưng phải cập nhật thường xuyên thông tư Thuế vì kể từ T3/2014 đã có yêu cầu các khoản góp vốn, vay đều phải thực hiện qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Tuy nhiên chưa có Thông tư ghi rõ đối tượng góp vốn/cho vay là Cá nhân nên tạm thời vẫn áp dụng được cách này).

*Hai là: Nếu công ty có lên sàn giao dịch và mua bán chứng khoán vốn có giá thì bắt buộc người đầu tư phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

 http://ketoanthucte.vn/http-ketoanthucte-vn-http-ketoanthucte-vn-tai-lieu-1-htm-htm.htm