Hướng dẫn hạch toán khoản thu nhập bất thường của người lao...

Công ty B đồng ý trả cho Anh Hòa 11 triệu kia và ghi trên điều khoản trên hợp đồng lao động vừa ký, và khoản đó được tính thuế thu nhập bất thường của Anh Hòa và phải tính thuế TNCN

5 Câu hỏi kế toán, thuế cho hàng biếu, tặng

với các bạn là kế toán bạn sẽ hạch toán thế nào cho các khoản hàng biếu, tặng này và thường có 5 câu hỏi mà các bạn thường hay thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Tình huống kế toán thực tế (phần 7)

Sau đây là một số tình huống kế toán thực tế đã được chúng tôi biên soạn mới nhất theo chế độ kế toán, thuế.

Tình huống kế toán thực tế thường gặp (phần 6)

Tình huống kế toán thực tế thường gặp - Hướng dẫn kế toán các phương pháp và cách giải quyết các tình huống kế toán thường gặp.

Tình huống kế toán thực tế thường gặp (Phần 5)

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin lưu ý các bạn một số tình huống kế toán thực tế mà các doanh nghiệp hay mắc phải và cách xử lý các tình huống này.

Tình huống kế toán thực tế thường gặp (phần 4)

Giải đáp các câu hỏi tình huống thường gặp trong nghề kế toán, giúp các bạn có thể xử lý các tình huống kế toán thực tế gặp phải!

Tình huống kế toán thực tế (phần 3)

Hướng dẫn kế toán giải đáp các tình huống kế toán thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp là phần không thể thiếu ở các bài giảng của Kế Toán Hà Nội.

Tình huống về đánh giá sản phẩm dở dang

Sau khi đã tổng hợp được chi phí để tính được giá thành của sản phẩm hoàn thành, kế toán cần phải tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang.

Tình huống kế toán thực tế (phần 2)

Nghề kế toán luôn đòi hỏi bạn phải xử lý tốt các tình huống về kế toán có thể xảy ra.