Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn thuế mới...

Hướng dẫn kế toán các câu hỏi về thuế cần thiết nhất. Các nguyên tắc chung về thuế bao gồm những nguyên tắc gì?Các sắc thuế đều cần thỏa mãn ba nguyên tắc chung sau đây:

Hỏi – Đáp các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT

Hóa đơn tài chính là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nếu kế toán thiếu hiểu biết sẽ rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Tình huống về hóa đơn, chứng từ thường gặp năm 2014

Năm 2014 là năm mà chính sách thuế thay đổi nhất là tình huống về hóa đơn, chứng từ có nhiều sự thay đổi.