Tình huống thuế thu nhập cá nhân ngày 15/10/2014

Trường hợp tôi góp vốn kinh doanh với một người khác để thành lập công ty có hai thành viên góp vốn, nhưng tôi lại chuyển nhượng lại số vốn góp đó cho người khác thì thuế TNCN được tính như thế nào?

15 câu hỏi thường gặp về bảo hiểm xã hội, hợp đồng...

Trong quá trình thực hiện công tác làm bảo hiểm xã hội bắt buộc, hợp đồng lao động cho người lao động các bạn kế toán nhất là kế toán viên mới ra trường sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc

11 Tình huống về hoá đơn, chứng từ mới nhất

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin giải đáp tình huống liên quan đến một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.