Ngày đăng: 25/09/2017 | Chuyên mục: Văn bản mới nhất | Lượt xem: 1183


     

KTHN Group Công văn 4253/TCT-CS được Tổng cục thuế ban hành ngày 20/09/2017 nhằm giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Theo đó từ ngày 05/11/2017 khi Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì Doanh nghiệp không phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

 

Xem thêm:

>> Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017- Bãi bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT

>> Doanh nghiệp nên chọn phương pháp nộp thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp

 

 

Theo Công văn 4253/TCT-CS cũng như Thông tư 93/2017/TT-BTC thì:

1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

  >>Trước đây:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mầu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 

2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

>> Trước đây:

Khi chuyển đôi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẩu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

 

3. Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

Các bạn tải công văn 4523/TCT-CS  >>TẠI ĐÂY <<

Như vậy: Theo như hướng dẫn tại Công văn 4523/TCT-CS thì kể từ ngày 05/11/2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

– Nếu đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT đến cơ quan thuế.

– Nếu đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT, mẫu 04/GTGT đến cơ quan thuế.

(Lưu ý: Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

 

Xem thêm:

>> Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017- Bãi bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT

>> Doanh nghiệp nên chọn phương pháp nộp thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp