Ngày đăng: 29/03/2019 | Chuyên mục: Tài liệu kế toán | Lượt xem: 1013


Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Dịch vụ rà soát sổ sách báo cáo tài chính - KTHN Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133. Mục đích, hướng dẫn cách lập… sẽ được Kế toán Hà Nội chia sẻ trong bài viết dưới đây. Bạn đọc hãy cùng theo dõi và tải về miễn phí mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Đăng ký hóa đơn điện tử, nhà phân phối hóa đơn điện tử chính thức 

                               Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ:

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tải về tại đây:

     +  File word:     TẢI VỀ

     +   File excel:     TẢI VỀ

1. Mục đích

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

2. Kết cấu và nội dung chủ yếu

  –   Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

  –   Cơ sở lập:

      +  Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.

      +  Các dòng số khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

      +  Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

      +  Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.