dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.4 ngày 28/02/2019

Bắt đầu từ ngày 01/03/2019 tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.4
dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất HTKK 4.1.3 ngày...

Bắt đầu từ ngày 20/02/2019 sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.3

Tặng quà 20/10 cho lao động nữ có được tính vào chi...

Việc tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho lao động nữ ở các doanh nghiệp diễn ra phổ biến. 

Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT điện tử

Hoàn thuế GTGT điện tử là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ...

Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT mới nhất

Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT là tờ khai dành cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.