Tặng quà 20/10 cho lao động nữ có được tính vào chi...

Việc tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho lao động nữ ở các doanh nghiệp diễn ra phổ biến. 

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo QĐ mới...

Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?

Thuế nhà thầu và thủ tục kê khai thuế đối với nhà...

Thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động KD tại VN nhưng không có tư cách pháp nhân VN.

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm...

Nhằm giải đáp một số vướng mắc của NNT tổng hợp một số nội dung liên quan đến quyết toán thuế TNDN 2014.

Cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN và cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm tính thuế 2014

Mức xử phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thuế mới nhất

Thông tư 166 có quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN.

Những điểm mới của thông tư 78 về thuế TNDN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp