Khoá học kế toán tổng hợp thực tế cho học viên chưa...

Nhằm giúp các bạn chưa biết kế toán tiếp cận nhanh với nghề kế toán, chúng tôi khai giảng lớp “Kế toán tổng hợp cho học viên chưa học kế toán tại TP. Hồ Chí Minh”

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho người sử dụng.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người...

Tài khoản 331 - Phải trả người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu tài khoản kế toán là hình thức phản ánh sự vận động của một đối tượng kế toán theo hai mặt đối lập

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị cho thanh kiểm tra

Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, tình trạng đăng ký sử dụng hóa đơn, hồ sơ, báo cáo hóa đơn.