Ngày đăng: 14/05/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân | Lượt xem: 1143


     

TÌNH HUỐNG VỀ KÊ KHAI NGƯỜI PHỤ THUỘC 

    Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập, các cá nhân nhận thu nhập thực hiện việc kê khai người phụ thuộc trong thuế TNCN đúng quy định, tránh sai sót, KẾ TOÁN HÀ NỘI có một tình huống về kê khai người phụ thuộc như sau

   Trường hợp người phụ thuộc là con trên 15 tuổi nhưng vẫn chưa có số CMND (họ chưa làm CMND) thì chỉ tiêu [13] không nhập vào sẽ báo lỗi, nhưng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp con ruột chỉ cần giấy khai sinh. Không bắt buộc phải có CMND, vậy thì trường hợp này giải quyết như thế nào?. (trường hợp này có gọi điện cơ quan thuế thì được giải đáp là nếu người phụ thuộc theo pháp luật việt nam công dân trên 15 tuổi phải làm giấy CMND, nên người phụ thuộc nếu có giấy CMND sẽ bị loại ra)

 33 421 thanhminh86@yahoo.com BThuan-page-001

33 421 thanhminh86@yahoo.com BThuan-page-002