Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử . Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày...

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày 25/09/2018

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0

Phần mềm có những thay đổi gì? Có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào

Điểm mới thông tư 176 năm 2016 so với thông tư 10...

Thông tư 176 năm 2016 ban hành có một số sửa đổi bổ sung cho Thông tư 10 năm 2014 về các mức phạt hóa đơn tại các đơn vị.

Thông báo nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.6 ngày...

Ngày 04/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất ngày 26/6/2017

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 26/07/2016