Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.1.8

Từ ngày 22/05/2019, khi lập HS khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.8

Nâng cấp hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.7 ngày 23/04/2019

HTKK mới nhất 4.1.1 ngày 02/1/2019 sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và ĐKKD tại Việt Nam

TT 132/2018 hiệu lực từ 15/02/2019

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính. QĐ tại TT132/2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng từ 01/01/2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu? Được áp dụng từ ngày nào?

Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018 Về đăng ký doanh nghiệp được Chính Phủ ban hành ngày 23/08/2018

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần ký, đóng dấu không? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh...

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16; Điều 17 và Điều 19.

Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018

Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018. Mới nhất Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 và nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018. 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử . Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;