Ngày đăng: 28/06/2019 | Chuyên mục: Tin tức | Lượt xem: 576


HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Luật, nghị định, thông tư mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt).

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có đặc điểm sự tiêu dùng chúng chưa thực sự cần thiết đối với đói sống xã hội. Bên cạnh đó còn gây lãng phí và ảnh hưởng đến văn hóa, sức khỏe của con người.

 >> Xem tại đây: Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành thực tế - Kế toán Hà Nội 01

Đối với sắc thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn cần quan tâm đến:

  • Đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Các hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là ai?
  • Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ
  • Quy định về khấu trừ, miễn giảm, hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt; điều kiện, cách tính, thủ tục….
  • Các căn cứ pháp lý về các quy định trên của thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn bản quy định thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trong bài viết này Kế toán Hà Nội xin được chia sẻ với các bạn hệ thống văn bản quy định thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các văn bản Luật, nghị định, thông tư mới nhất.

Loại văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực
LUẬT 27/2008/QH12 14/11/2008 01/04/2009
70/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2016
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 (trừ 1 số khoản)
NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 01/01/2016
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016
14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 20/03/2019
THÔNG TƯ 195/2015/TT-BTC 24/11/2015 01/01/2016
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016
20/2017/TT-BTC 06/03/2016 20/04/2016

 

Trên đây là toàn bộ văn bản pháp lý quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay. Các bạn xem chi tiết các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt:

 >> Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

>> Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế – Thuế tiêu thụ đặc biệt.