Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho theo quyết định 48

Để quản lý hàng tồn kho kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Bảng kê mua hàng; Bảng phân bổ vật liệu.

Mẫu chứng từ kế toán tiền lương kèm theo quyết định 48

Mẫu chứng từ kế toán tiền lương theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC nằm trong Danh mục chứng từ kế toán.

Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và hoàn thành.

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho người sử dụng.

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết...

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp theo quyết định 48

Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu với các bạn Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các sai phạm kế toán thường gặp khi làm báo cáo thuế...

Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu tới các kế toán những sai phạm hay gặp phải trong quá trình làm báo cáo thuế TNCN.

Cách sắp xếp hồ sơ kế toán tại doanh nghiệp

Nếu DN đặt in hóa đơn thì phải kèm theo Hợp đồng in hóa đơn, kèm biên bản hủy, biên bản giao nhận hóa đơn.