Quy định Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ,...

Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Với cơ chế quản lý thuế hiện nay - tự kê khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm

Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nào?

Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nào? Được quy định ở Thông tư nào?

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH từ...

BHXH từ ngày 01/01/2018 đang là chủ đề được các bạn kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm

Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có phải xuất hóa đơn không?

Nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ, tiền thưởng, tiền khuyến mại, quảng cáo, bảo hành, sửa chữa có phải xuất hóa đơn?

Công việc kế toán cần phải làm cuối năm 2018 và đầu...

Thời điểm cuối năm thường là thời điểm bận rộn đối với hầu hết tất cả các doanh nghiệp.

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán theo quy định...

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán theo quy định mới nhất 2018 là những vi phạm gì? theo quy định nào?

Hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa...

Công ty bán bán hàng hóa có đến 11 mặt hàng, nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn kế toán lập hóa đơn thế nào?

Hoá đơn không hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ? Không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng hiểu.

Cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội...

Khi doanh nghiệp xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên hoá đơn chứng từ.