Hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa...

Công ty bán bán hàng hóa có đến 11 mặt hàng, nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn kế toán lập hóa đơn thế nào?

Hoá đơn không hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ? Không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng hiểu.

Cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội...

Khi doanh nghiệp xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên hoá đơn chứng từ.

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định...

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình

Cách tốt nhất xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Trong quá trình làm kế toán, sẽ có những lúc kế toán bất cẩn không để ý đến quỹ tiền mặt bị âm

Chi phí tiền lương hợp lệ – Những hồ sơ cần chuẩn...

Tiền lương là khoản chi phí lớn trong doanh nghiệp, vậy kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì để hợp lệ?

Tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối...

Tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối kỳ tại Doanh nghiệp một cách súc tích và cụ thể nhất.

Hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động có...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng...

Doanh nghiệp do vô tình hay cố ý, mua hàng nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh hay bỏ trốn.

Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.

Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT