Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định...

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình

Cách tốt nhất xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Trong quá trình làm kế toán, sẽ có những lúc kế toán bất cẩn không để ý đến quỹ tiền mặt bị âm

Chi phí tiền lương hợp lệ – Những hồ sơ cần chuẩn...

Tiền lương là khoản chi phí lớn trong doanh nghiệp, vậy kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì để hợp lệ?

Tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối...

Tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối kỳ tại Doanh nghiệp một cách súc tích và cụ thể nhất.

Hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động có...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng...

Doanh nghiệp do vô tình hay cố ý, mua hàng nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh hay bỏ trốn.

Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.

Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT

Điểm mới Thông tư 147/2016 về quản lý, trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 147/2016 /TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Năm 2015 áp dụng thông tư 200 với doanh nghiệp đang áp...

Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48. Năm 2015, doanh nghiệp có phải chuyển sang vận dụng thông tư 200.

Cách tính lương cho người lao động mới nhất 2015.

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015 hướng dẫn một số điều về tiền lương