Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018 Về đăng ký doanh nghiệp được Chính Phủ ban hành ngày 23/08/2018

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.8 ngày...

Tổng cục Thuế thông báo triển khai ứng dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần ký, đóng dấu không? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh...

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16; Điều 17 và Điều 19.

Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018

Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018. Mới nhất Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 và nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018. 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử . Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày...

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày 25/09/2018

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0

Phần mềm có những thay đổi gì? Có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào