Ngày đăng: 22/08/2019 | Chuyên mục: Tin tức, Văn bản mới nhất | Lượt xem: 9538


Ôn thi chứng chỉ đại lý thuế sát đề thi

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế theo quy định mới nhất năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Những yêu cầu để được tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ đại lý thuế về kinh nghiệm, bằng cấp…. 

 >> Click xem: Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế 2020 sát đề thi. Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành thực tế - Kế toán Hà Nội 01

 Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế Trước ngày 01/07/2020.

Trước đây, điều kiện dự thi được quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC. Sau đó được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 51/2017/TT-BTC. 

Cụ thể các bạn:

 >> Xem: TẠI ĐÂY

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2020

 Từ ngày 01/07/2020, khi Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực.

Các bạn muốn tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Có trình độ đại học trở lên. Các chuyên ngành để được dự thi gồm: kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính, chuyên ngành khác theo quy định của BTC.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế theo đúng các chuyên ngành trên từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp tới thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

(Theo quy định tại Điều 105 Luật số 38/2019/QH14)

Như vậy, ta thấy điều kiện để được dự thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2020 có sự khác biệt lớn so với trước. 

Dịch vụ kế toán thue trọn gói - KTHN - arrow Về kinh nghiệm làm việc thực tế: Trước đây chỉ cần 2 năm kinh nghiệm là đủ, nhưng theo quy định mới phải đủ từ 3 năm trở lên.

Dịch vụ kế toán thue trọn gói - KTHN - arrow Về trình độ bằng cấp: trước đây những bạn có trình độ cao đẳng vẫn được dự thi. Nhưng từ 01/07/2020 những thí sinh có trình độ từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.

Ngoài ra để được dự thi chứng chỉ đại lý thuế các bạn cần nộp đủ hồ sơ và đúng thời hạn theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ thông thường chỉ diễn ra trong vòng 5 ngày. Các bạn cần phải thường xuyên theo dõi thông báo từ cổng thông tin của Tổng Cục Thuế (gdt.gov.vn).

 

Các bạn xem thêm:

 >> Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế. 

     + Thuế tiêu thụ đặc biệt.

     + Thuế thu nhập cá nhân

     + Thuế GTGT. 

 >> Hướng dẫn cách ôn thi chứng chỉ đại lý thuế hiệu quả.