Giải đáp tình huống thuế giá trị gia tăng liên quan đến...

Kế Toán Hà Nội đã tập hợp một số tình huống thuế giá trị gia tăng liên quan đến kê khai, nộp thuế đã được các doanh nghiệp hỏi các cấp quản lý trả lời.

Khoá đào tạo kế toán tổng hợp

Khóa đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế Toán Hà Nội trang bị cấp tốc cho bạn kỹ năng làm việc như một kế toán tổng hợp thực thụ.

Khoá học kế toán tổng hợp thực tế cho học viên chưa...

Nhằm giúp các bạn chưa biết kế toán tiếp cận nhanh với nghề kế toán, chúng tôi khai giảng lớp “Kế toán tổng hợp cho học viên chưa học kế toán tại TP. Hồ Chí Minh”

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho người sử dụng.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người...

Tài khoản 331 - Phải trả người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu tài khoản kế toán là hình thức phản ánh sự vận động của một đối tượng kế toán theo hai mặt đối lập