Ngày đăng: 23/04/2019 | Chuyên mục: Văn bản mới nhất | Lượt xem: 577


Bắt đầu từ ngày 23/04/2019, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.7 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

Xem thêm:

>> Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

>> Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

>> Điều kiện để đưa chi phí lương tháng thứ 13 vào chi phí hợp lệ​

>> Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 

 Tải về: HTKK 4.1.7 TẠI ĐÂY

Nội Dung Cập Nhật Trong Phiên Bản HTKK 4.1.7

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.1.7

1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN) Cập nhật độ rộng của các chỉ tiêu là chỉ tiêu hoạch toán cho phép tối đa 13 ký tự, bao gồm: chỉ tiêu 34, 35, 36, 41, 45, 46.

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK 4.1.6

 Chức năng kê khai tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

Cập nhật kỳ tính thuế của tờ khai: yêu cầu nhập từ tháng, đến tháng đúng định dạng mm/yyyy.

 Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

Cập nhật kỳ tính thuế kiểu kỳ: kỳ 1 mặc định từ 01/01/YYYY đến 30/06/YYYY, kỳ 2 mặc định là từ 01/07/YYYY đến 31/12/YYYY, không cho sửa (trong đó YYYY là năm kê khai).

 Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN-DK)

Cập nhật hiển thị đúng tờ khai khi tích chọn loại ngành nghề là Condensate hoặc Khí thiên thiên.

 Chức năng kê khai tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

Cập nhật hiển thị phương pháp xác định giá khi chọn P2.2 (Phương pháp giá vốn cộng lãi) trên cột [6] và cột [10] tại Mục III – Phụ lục GDLK 01 sau khi mở lại tờ khai đã ghi.

Cập nhật lỗi hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [L2] trong trường hợp không tích chọn [L1] (Đối tượng được gia hạn) khi kết xuất dữ liệu XML tờ khai.

 Chức năng Lập Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC)\

Cập nhật hiển thị dữ liệu “Tổng cộng cột 5” trên tờ khai chính đối với các tờ khai lấy dữ liệu từ kỳ tính thuế trước.

Xem thêm:

>> Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

>> Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

>> Điều kiện để đưa chi phí lương tháng thứ 13 vào chi phí hợp lệ​

>> Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất