Ngày đăng: 31/07/2019 | Chuyên mục: Nghiệp vụ thuế, Ôn thi đại lý thuế, Tin tức, Văn bản mới nhất | Lượt xem: 2313


Nhiều bạn đang băn khoăn về điểm thi của mình sau khi Hội đồng thi chứng chỉ đại lý thuế thông báo kết quả và bạn muốn được phúc khảo kết quả điểm thi chứng chỉ đại lý thuế của mình liệu có được không?

 >> Xem ngay: Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế tỷ lệ đỗ cao. 

Theo quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC, thí sinh được phép phúc khảo điểm thi của mình.

Quy định về hồ sơ, thời hạn yêu cầu và trả kết quả phúc khảo phúc khảo kết quả điểm thi chứng chỉ đại lý thuế.

Thứ nhất: Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo điểm thi.

 – Thí sinh phải nộp đơn đề nghị phúc khảo tối đa sau 30 ngày kể từ ngày Tổng cục thuế công bố kết quả thi. (Kết quả thi sẽ được thông báo trên trang web của gdt.gov.vn sau khi kết thúc kỳ thi khoảng 45 ngày). 

 – Ngày được coi là nhận đơn phúc khảo:

  • Nếu bạn nộp đơn trực tiếp: là ngày cán bộ trực tiếp nhận đơn phúc khảo.
  • Nếu bạn nộp đơn qua đường bưu điện: là ngày đóng dấu của bưu điện nơi bạn gửi. 

Thứ 2: Thủ tục phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế.

 – Bạn chỉ cần nộp đơn xin phúc khảo điểm thi lên Hội đồng thi là được. Mẫu phúc khảo như sau:

Đơn xin Phúc khảo kết quả thi chứng chỉ đại lý thuế

Thứ 3: Trả kết quả phúc khảo.

 – Sau khi nhận được đơn xin đề nghị phúc khảo điểm thi Hội đồng thi sẽ tiến hành phúc khảo môn thi đã được yêu cầu. 

 – Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. 

 – Điểm phúc khảo sẽ được gửi cho bạn theo mẫu dưới đây. Các bạn cần giữ mẫu này trong trường hợp đỗ và muốn bảo lưu. 

 

giấy chứng nhận kết quả Phúc khảo kết quả thi chứng chỉ đại lý thuế

Trên đây là hồ sơ phúc khảo điểm thi đại lý thuế theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. 

Các bạn tải mẫu hồ sơ tại: Mẫu đơn phúc khảo

Các bạn xem thêm:

 >> Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế. 

 >> Điều kiện thi đỗ chứng chỉ đại lý thuế.