Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép...

Hiện nay, QĐ về hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động LĐ nói riêng được qđ trong Bộ luật LĐ 2012

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.1.8

Từ ngày 22/05/2019, khi lập HS khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.8
dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.4 ngày 28/02/2019

Bắt đầu từ ngày 01/03/2019 tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.4
dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất HTKK 4.1.3 ngày...

Bắt đầu từ ngày 20/02/2019 sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.3

TT 132/2018 hiệu lực từ 15/02/2019

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính. QĐ tại TT132/2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng từ 01/01/2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu? Được áp dụng từ ngày nào?

Tặng quà 20/10 cho lao động nữ có được tính vào chi...

Việc tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho lao động nữ ở các doanh nghiệp diễn ra phổ biến. 

Những điều lưu ý về kê khai thuế, hạch toán Thuế nhập...

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo QĐ mới...

Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?

Cách tính thuế TNCN trong trường hợp giao khoán nhân công

Hợp đồng giao khoán là trường hợp phổ biến của các doanh nghiệp hiện nay, nhất là các DNXD.