Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép...

Hiện nay, QĐ về hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động LĐ nói riêng được qđ trong Bộ luật LĐ 2012

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.1.8

Từ ngày 22/05/2019, khi lập HS khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.8
dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.4 ngày 28/02/2019

Bắt đầu từ ngày 01/03/2019 tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng HTKK 4.1.4
dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất HTKK 4.1.3 ngày...

Bắt đầu từ ngày 20/02/2019 sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.3

TT 132/2018 hiệu lực từ 15/02/2019

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính. QĐ tại TT132/2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng từ 01/01/2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu? Được áp dụng từ ngày nào?