Tặng quà 20/10 cho lao động nữ có được tính vào chi...

Việc tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho lao động nữ ở các doanh nghiệp diễn ra phổ biến. 

Những điều lưu ý về kê khai thuế, hạch toán Thuế nhập...

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo QĐ mới...

Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?

Cách tính thuế TNCN trong trường hợp giao khoán nhân công

Hợp đồng giao khoán là trường hợp phổ biến của các doanh nghiệp hiện nay, nhất là các DNXD.

Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT điện tử

Hoàn thuế GTGT điện tử là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ...

Thuế nhà thầu và thủ tục kê khai thuế đối với nhà...

Thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động KD tại VN nhưng không có tư cách pháp nhân VN.

Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

Tờ khai GTGT 04/GTGT được kê khi nào?  Dưới đây là cách lập tờ khai thuế GTGT 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài,...

Các doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh sẽ có những thắc mắc về việc doanh nghiệp mình

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo luật doanh nghiệp số 68, ngành nghề kinh doanh không chi tiết ở trên giấy phép đăng ký kinh doanh của DN.

Thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2017

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mới nhất