Ngày đăng: 01/12/2017 | Chuyên mục: Nghiệp vụ thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp | Lượt xem: 3203


     

KTHN Group Hiện nay khoản chi phí hoa hồng môi giới  là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?  Sau đây Kế toán Hà Nội xin đưa ra cách hướng dẫn đưa chi phí hoa hồng môi giới cho vào chi phí hợp lý.

Xem thêm: 

Hợp đồng giao khoán nhân công – Cách tính thuế TNCN
Điểm mới cần chú ý của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN
Phụ cấp có tính thuế TNCN không?
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2017

 

 Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

 Do vậy để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý thì:

Khoản chi này phải phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp

 Khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

Ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào điều kiện, quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới nhằm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp. Và tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh mà quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới.

 

 Các hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị cho chi phí hoa hồng môi giới: xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: Với trường hợp công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân có đăng ký hành nghề môi giới

   Hợp đồng môi giới

   Chứng từ thanh toán

   Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho với thuế suất thuế GTGT 10%

Trường hợp 2.  Với trường hợp công ty chi hoa hồng môi giới cho khách hàng là cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới

 Hợp đồng môi giới

   Chứng từ thanh toán

  Đối với cá nhân phải có Chứng từ khấu trừ thuế TNCN xuất cho khách hàng sau mỗi lần chi trả.

 

 Cách hạch toán hoa hồng môi giới

  Liên quan đến bán hàng: Nợ TK 641, 642/ Có TK 111, 112

  Liên quan đến hoạt động sản xuất: Nợ TK 154, 627/ Có TK 111,112

  Liên quan đến hoạt động khác: Nợ TK 642/ Có TK 111,112

 

Xem thêm: 

Hợp đồng giao khoán nhân công – Cách tính thuế TNCN
Điểm mới cần chú ý của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN
Phụ cấp có tính thuế TNCN không?
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2017