Ngày đăng: 04/02/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp các tình huống kế toán | Lượt xem: 1677


     

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KHOẢN THU NHẬP BẤT THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tình huống:

    Anh Hòa ký hợp đồng lao động với công ty B.  Trước đó, Anh Hòa chấm dứt hợp đồng với công ty cũ (công ty C) và bị phạt vi phạm hợp đồng là 11 triệu. Công ty B đồng ý trả cho Anh Hòa 11 triệu kia và ghi trên điều khoản trên hợp đồng lao động vừa ký, và khoản đó được tính thuế thu nhập bất thường của Anh Hòa và phải tính thuế TNCN. Vậy nếu bạn là kế toán của công ty B thì bạn sẽ định khoản thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào điều 1 khoản 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ………………."

  Anh Hòa chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty C và bị phạt vi phạm hợp đồng là 11 triệu. Công ty B có thuê Anh Hòa về làm việc và đồng ý trả tiền phạt 11 triệu cho Anh Hòa.

Để được hạch toán 11 triệu vào chi phí thì công ty B cần có chứng từ sau:

1. Hợp đồng lao động ký kết với Anh Hòa trong hợp đồng có quy định sẽ trả 11 triệu tiền vi phạm hợp đồng lao động với công ty C và số tiền thuế TNCN Anh Hòa phải nộp cho ngân sách nhà nước

2. Bản photo hợp đồng lao động của Anh Hòa với công ty C –  Trong đó có điều khoản quy định về phạt vi phạm hợp đồng.

3. Phiếu chi tiền của công ty B cho Anh Hòa ( Nếu trả 11 triệu cho Anh Hòa bằng tiền mặt)/ ủy nhiệm chi( Nếu trả 11 triệu cho Anh Hòa bằng chuyển khoản)

4. Phiếu thu của công ty C (Nếu Anh Hòa nộp tiền phạt bằng tiền mặt)/ Giấy nộp tiền vào tài khoản công ty C (Nếu Anh Hòa nộp phạt với công ty C qua ngân hàng)

Nếu đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật thì công ty B hạch toán như sau:

– Căn cứ vào hợp đồng lao động hạch toán:

Nợ 6422/6421: 11.000.000 VND

Có TK 334: 9.900.000 VND

Có TK 3335: Thuế TNCN : 1.100.000 VND (khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập)

– Khi chi tiền cho Anh Hòa

Nợ TK 334: 9.9 00.000 VND

Có TK 111,112: 9.9 00.000 VND

– Khi nộp thuế TNCN của Anh Hòa cho NSNN

Nợ TK 3335: 1.100.000 VND

Có TK 111,112: 1.100.000 VND