Ngày đăng: 03/09/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp các tình huống kế toán, Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 3544


      

Tình huống 1:

  Vốn điều lệ 15 tỷ, chưa góp đủ nên Hạch toán phần thực góp: Nợ TK111,112,211/Có TK411: 5 tỷ và Nợ TK138/có TK411: 10 tỷ (phần chưa góp). Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần là 90 ngày; của công ty TNHH là 3 năm. Xin hỏi xử lý như vậy có ổn không?

Trả lời:

   Vì thực tế DN của bạn chưa góp đủ VĐL nên phải treo phần góp thiếu vào TK138. Nếu trong kỳ không phát sinh khoản vay nợ và trả lãi thì hạch toán như trên là tạm được. nếu trong kỳ có vay và trả lãi thì treo nợ ở TK138 là không ổn. Bạn cần đánh giá khả năng góp vốn thực tế của các cổ đông để xóa số dư cho TK138. Nếu xét thấy các cổ đông không có khả năng góp vôn thì nên làm thủ tục giảm vốn điều lệ về mức thực góp. (Thông tư 200/2015/TT-BTC)

Tình huống 2:  

   Công ty em là 1 công ty sản xuất, kế toán thường lấy hóa đơn vật tư đầu vào lớn để không phải nộp thuế GTGT có được không? Hàng tồn kho thừa thì bảo để ở xưởng? 

Trả lời:

   Trong ngắn hạn thì bạn làm như vậy nhưng trong dài hạn, làm như thế là lỗi nghiêp vụ nghiêm trọng, đẩy sự nguy hiểm về phía tương lai. Doanh nghiệp có thể bị thanh tra thuế nếu trên báo cáo tài chính thể hiện hàng tồn kho lớn.

   Các kỳ sản xuất tiếp theo nếu tiếp tục có các hóa đơn nhập mua nguyên vật liệu trong khi hàng tồn kho trên sổ vẫn còn nhiều thì là sự vô lý => dễ bị loại trừ thuế giá trị gia tăng và tiền hàng nhập thêm. Vì vậy, công việc kế toán sẽ phức tạp và khó giải trình. Chưa kể có sự biến động giá thị trường, giá gốc của hàng tồn kho đầu kỳ thấp => Giá vốn thành phẩm thấp => tạo ra vòng luẩn quẩn cho việc xử lý chi phí và thuế.

Tình huống 3:

   Hướng dẫn xử lý hàng tổn thất do thiên tai và kê khai thuế

Trả lời:

 Thủ tục cần có:

+ Xác nhận của cơ quan chức năng về sự cố thiên tai

+ Doanh nghiệp lập Bảng kê các tài sản bị tổn thất

+ Quyết định của Giám đốc chỉ đạo hướng giải quyết

+ Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT ghi tên và số lượng tài sản bị tổn thất

   Doanh được hạch toán giá trị tổn thất không được bồi thường vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Không phải điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ trên tờ khai.

Tình huống 4:

   Công ty bán hàng cho khách, xuất hóa đơn để kê khai và ghi nhận doanh thu và thuế GTGT đầu ra nhưng phía khách hàng không lấy hóa đơn hoặc lấy nhưng họ không kê khấu trừ đầu vào của bên họ thì công ty em có bị sao không?

Trả lời:

    Bạn là bên bán hàng thì có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, thuế GTGT đầu ra. Còn bên mua họ có cần hóa đơn hay không thì không ảnh hưởng gì đến bên bạn.

 Tình huống 5:

   Công ty em chưa xuất hóa đơn GTGT cho Bên A tiền công trình xây dựng dùng vốn NSNN trị giá 350 tỷ lý do là chưa thống nhất giá trị quyết toán, chủ đầu tư chưa trả 32 tỷ. Nhà thầu phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này vì Doanh nghiệp mà viết hóa đơn thì không có tiền nộp thuế.

Trả lời:

   Bên bạn đã nhận được gần hết số tiền thi công, đã làm xong công trình và chỉ còn vướng mắc ở khâu thủ tục nghiệm thu và chốt tổng giá trị thực hiện. Bên bạn có trách nhiệm phải xuất hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo quy định tương ứng với giá trị hợp đồng đã ký. 

   Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn, đối với công trình dùng vốn NSNN để trả cho Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp được nợ thuế không bị phạt và tính chậm nộp tương ứng với phần tiền mà NSNN còn nợ doanh nghiệp. Doanh nghiệp bạn nên làm 1 công văn giải trình việc này gửi lên cơ quan thuế để tránh bị nộp phạt