Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn thuế mới...

Hướng dẫn kế toán các câu hỏi về thuế cần thiết nhất. Các nguyên tắc chung về thuế bao gồm những nguyên tắc gì?Các sắc thuế đều cần thỏa mãn ba nguyên tắc chung sau đây:

Điều kiện hoàn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo phương pháp khấu trừ, có số thuế đầu vào lũy kế từ tháng 5/2015 đến hết tháng 6/2016 vẫn chưa khấu trừ hết

Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.

Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT

Tình huống về kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý.

Bạn đã biết doanh nghiệp mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý, căn cứ để xác định hay chưa?