Ngày đăng: 03/04/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 2480


     

TÌNH HUỐNG KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

     Bạn đã biết doanh nghiệp mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý, căn cứ để xác định hay chưa? Nếu chưa hãy cùng KẾ TOÁN HÀ NỘI đi tìm câu trả lời qua một vài tình huống về kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý như sau:

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Sự khác nhau giữa không phải tính thuế, chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT

Tình huống:

      Tôi xin hỏi căn cứ công văn Công văn 5878-TCT năm 2014 "Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý. Vậy cho hỏi với chi nhánh phụ thuộc (có mã số thuế riêng, và tự nộp BC thuế GTGT) mới thành lập vào T6 năm 2014, hiện tại đang kê khai thuế GTGT theo tháng, thì sang 2015 kê khai theo quý theo công văn hướng dẫn hay vẫn kê khai theo tháng cho đủ 12 tháng?

Trả lời:

– Căn cứ điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

…”

– Căn cứ công văn số 5878/TCT-CS ngày 27/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT hướng dẫn:

“…trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

– Căn cứ ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5 và ứng dụng hỗ trợ kê khai qua mạng iHTKK 3.0.0. Từ ngày 27/3/2015, căn cứ ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị như sau:

– Trường hợp Chi nhánh Công ty của độc giả thành lập từ tháng 06/2014, có mã số thuế riêng và tự nộp báo cáo thuế GTGT, thì từ ngày 01/10/2014 Chi nhánh Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

– Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng theo năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định đối tượng khai thuế theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.