Ngày đăng: 06/12/2017 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp các tình huống kế toán | Lượt xem: 4770


khoa-hoc-ke-toan-danh-cho-giam-doc

     

TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN GHI NHẬN DOANH THU

VÀ THU NHẬP KHÁC

Tình huống kế toán 1: Về ghi nhận doanh thu đối với giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống

Vietnam Airline thực hiện chương trình Bông sen vàng dành  cho khách hàng thường xuyên, trong thời hạn 1 năm khách hàng bay tối thiểu 1.000 dặm và tối đa được 120.000 dặm/ 1năm. Theo quy định thì số điểm để quy đổi vé cho chặng Hà Nội – Nha Trang là 12.500 dặm/ chiều hoặc 01 đêm sử dụng dịch vụ miễn phí tại Vinpearl Nha Trang. Trong năm khách hàng A tích lũy được số dặm là 25.100 dặm, do đó khách hàng đủ điều kiện để đổi 1 vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Nha Trang hạng phổ thông và tài khoản tích lũy của khách hàng còn dư 100 dặm sau khi nhận vé thưởng.

Tổng doanh thu cung cấp trong kỳ cho khách hàng A là 102.888.000đ.

01 dặm = 01 điểm, khách hàng tích lũy được số điểm là 25.200 điểm

Chuyến bay HN – TPHCM tương đương với 708 dặm.

Giả sử trong kỳ khách hàng A chỉ bay chuyến HN – TPHCM, thì khách hàng A phải thực hiện 18 chuyến bay khứ hồi để đổi lấy 01 vé khứ hồi HN – Nha Trang hoặc 01 đêm ở Vinpearl Nha Trang.

Giá vé HN – TPHCM : 2.997.000đ/ chiều chưa có thuế GTGT.

Giả sử vé khứ hồi đi Nha Trang là: 5.000.000đ

Giả sử 01 đêm ở Vinpearl là: 5.000.000đ/ đêm

Hoa hồng đại lý VNA được hưởng trong trường hợp VNA không đóng vai trò làm đại lý cho Vinpearl: 25%

Giả sử giá vốn: 3.500.000 đ trong trường hợp VNA không đóng vai trò làm đại lý mà mua đứt bán đoạn dịch vụ và cung cấp miễn phí cho khách hàng.

– Khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng, ghi:

+ Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, kế toán ghi nhận doanh thu bán vé máy bay cho khách hàng trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện là giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ mà VNA có nghĩa vụ cung cấp miễn phí cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 112:      6.593.400đ

Có TK 511      5.716.000đ

Có TK 3387:   278.000 ( 5.000.000/18 chuyến bay vé khứ hồi)

Có TK 3331:               599.400

+ Tổng doanh thu  ghi nhận trong kỳ

Nợ TK 112:     113.676.000 đ

Có TK 511:     102.888.000đ

Có TK 3387:   5.000.000đ

Có TK 3331:   10.788.000đ

– Trường hợp, khách hàng A thực hiện đổi điểm lấy vé thưởng, dịch vụ bay do Vietnam Airline cung cấp, ghi:

Nợ TK 3387:                           5.000.000đ

Có TK 511:                             5.000.000đ

 

Tình huống kế toán 2Ví dụ về khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó.

Ngày 01/04/2016, doanh nghiệp đầu tư 1 tỷ đồng mua cổ phiếu của công ty cổ phần JSC (kế toán ghi Nợ TK 228/ Có TK 112: 1.000 triệu đồng)

Đến ngày 30/04/2017, Công ty Cổ phần JSC thông báo chi trả cổ tức năm 2016 cho doanh nghiệp với số tiền 100 triệu đồng. Do doanh nghiệp nắm giữ cổ phiếu của Công ty JSC từ ngày 01/04/2016( trong 3 quý của năm 2016) nên 75% của số cổ tức được chia sẻ được ghi nhận là doanh thu tài chính, 25% cổ tức còn lại là cổ tức của Quý1/ năm 2016. Số cổ tức này sẽ được ghi giảm giá gốc của khoản đầu tư ban đầu (Nợ TK 138/ Có TK 228: 25 triệu đồng)

 

ocument.getElementById("Leyout101").style.display="none";chaussures hommes
hogan outlet online
hogan via del babuino
christian loubitan
birkin hermes prezzo
cheap toms
hogan online
sneakers hogan uomo
toms for men
borse prada prezzi