Ngày đăng: 15/03/2019 | Chuyên mục: Tài liệu kế toán | Lượt xem: 671


dịch vụ quyết toán thuế

BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Dịch vụ rà soát sổ sách báo cáo tài chính - KTHN Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133……

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm:

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm tải về tại đây:

     +  File word:      TẢI VỀ 

     +  File excel:       TẢI VỀ 

1. Mục đích

Biên bản kiểm nghiệm dùng để xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

2.  Phương pháp và trách nhiệm ghi

 –   Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

–   Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

     +  Nhập kho với số lượng lớn;

     +  Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;

     +  Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;

 –  Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.

     +  Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.

     +  Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.

     +  Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại

     +  Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.

     +  Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.

 –  Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.

 –   Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

     +  1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.

     +  1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

 –   Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

Kế toán Hà Nội chúc bạn thành công!

>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 200

                              BTV – Vũ Lương

Dịch vụ kế toán thue trọn gói - KTHN - arrow Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan

Khóa học kế toán kèm riêng Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội: 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

⏩  Khóa học kế toán thực tế  ⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính
 Lớp ôn thi đại lý thuế ⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
⏩ Ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế ⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT
⏩ Ôn thi đại lý thuế ⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế