Thông báo nâng cấp hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới...

HTKK mới nhất 4.1.0 ngày 11/12/2018  sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và ĐKKD tại Việt Nam
lớp ôn thi đại lý thuế

Thông báo nâng cấp hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới...

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.9 ngày 01/12/2018 có gì mới? nâng cấp nội dung gì?

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.8 ngày...

Tổng cục Thuế thông báo triển khai ứng dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế năm 2015

Để phục vụ nhu cầu tìm kiếm các văn bản thuế hiện hành, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin cung cấp tới các bạn “TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ NĂM 2015”.

Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua.

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay...

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ.

Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về...

Chuẩn mực kế toán số 08 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh.

Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản...

Chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết.