Ngày đăng: 29/03/2019 | Chuyên mục: Tài liệu kế toán | Lượt xem: 1623


Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Dịch vụ rà soát sổ sách báo cáo tài chính - KTHN Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133. Mục đích, hướng dẫn cách lập… sẽ được Kế toán Hà Nội chia sẻ trong bài viết dưới đây. Bạn đọc hãy cùng theo dõi và tải về miễn phí mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Đăng ký hóa đơn điện tử, nhà phân phối hóa đơn điện tử chính thức 

                               Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương mới  nhất

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ:

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ tải về tại đây:

     +   File word:    TẢI VỀ

     +   File excel:    TẢI VỀ

1. Mục đích

Biên bản đánh giá lại TSCĐ dùng để xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

  –   Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.

  –   Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của TSCĐ.

  –   Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán tại thời điểm đánh giá.

  –   Cột 4: Ghi giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1,2,3 để ghi.

  –   Cột 5,6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán trong trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán. 

  –   Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên bản ghi đầy đủ các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ.

  –    Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại phòng kế toán để ghi sổ kế toán và 1 bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của TSCĐ.