Ngày đăng: 30/01/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp hóa đơn chứng từ | Lượt xem: 1877


khoa-hoc-ke-toan-danh-cho-giam-doc

     

Tình huống 1:

   Hiện tại Quý 3/2014 Công ty chúng tôi có 01 hoá đơn xoá bỏ, nhưng Công ty tôi đã kê khai thuế vào Quý 3/2014 (hoá đơn xoá bỏ này đã xuất thay thế bằng 01 hoá đơn khác trong quý 3/2014) đến giờ tôi mới phát hiện ra. Hoá đơn này là xuất vào khu chế xuất, thuế GTGT là 0%, vậy tôi phải điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT như thế nào để phản ánh giảm doanh thu của hoá đơn này. Hơn nữa, do kê khai hoá đơn này dẫn đến ảnh hưởng đến báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bị sai, vậy công ty tôi có phải làm điều chỉnh BC tình hình sử dụng hoá đơn hay không? Và có bị phạt không? Vì tờ khai thuế GTGT có điều chỉnh bổ sung, làm điều chỉnh không bị phạt, và lý do sai báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn là do kê khai hoá đơn đã xoá bỏ.

Trả lời:

    Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

" a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế"

   Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn quy định về hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế như sau:

" 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

  Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt."

Căn cứ các quy định nêu trên Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

    Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, công ty của độc giả phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót (kê khai hoá đơn đã xoá bỏ) thì công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  Công ty của độc giả đã kê khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) thì công ty sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai báo cáo gửi cơ quan thuế. Ngoài bị phạt tiền, công ty phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

Tình huống 2:

    Tôi xin hỏi trường hợp về hóa đơn của ô tô như sau: Công ty tôi có địa chỉ tại Xã Cổ Nhuế – Huyện Từ Liêm cũ nay đổi thành Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm. Hiện nay công ty tôi đang mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tôi chưa thay đổi địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh theo địa chỉ hành chính mới, nhưng khi viết hóa đơn thì bên Công an làm đăng ký xe yêu cầu Hóa đơn bên tôi viết theo địa chỉ hành chính mới là Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm. Vậy tôi xin hỏi hóa đơn viết theo địa chỉ hành chính mới mà bên tôi lại chưa thay đổi đăng ký kinh doanh như vậy có được tính là hóa đơn hợp lý, hợp lệ không, bên tôi có được khấu trừ khoản thuế GTGT của hóa đơn mua ô tô này không, chi phí khấu hao ô tô bên tôi có được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ không?

Trả lời:

   Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 1084/PC-TCT ngày 06/11/2014 của Tổng cục Thuế chuyển công văn hỏi của Độc giả Dương Thị Thơ do Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính chuyển đến, về việc thay đổi địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Căn cứ Tiết b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn như sau:

"Tiêu thức“Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế…

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp"

  Căn cứ Điều 10 Mục 2 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy định trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

"1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này."

  Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTc ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  Căn cứ các quy định nêu trên, tiêu thức "địa chỉ của người mua" trên hoá đơn phải được viết đầy đủ hoặc ngắn gọn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

  Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ hành chính mới nhưng chưa thay đổi trên giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Công ty có phát sinh hoá đơn đầu vào ghi địa chỉ hành chính mới (mã số thuế và tên doanh nghiệp  đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) mà đảm bảo xác định được đúng địa chỉ doanh nghiệp phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì hoá đơn này là hoá đơn hợp pháp và công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn này nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

  Công ty phải thực hiên thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.