Ngày đăng: 19/05/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp hóa đơn chứng từ | Lượt xem: 1451


     

Tình huống:

     Anh tôi thành lập Doanh Nghiệp đang hoạt động Sản Xuất, đến tháng 02/2015 đã thay đổi tên Doanh Nghiệp các thông tin khác không thay đổi. Mọi thủ tục liên quan đến việc thay đổi này đã hoàn thành. Đến 15/3 mới phát hiện 5 số hóa đơn đã xuất cho khách hàng từ tháng 11/2014 giám đốc đã ký, nhưng quên chưa đóng dấu tròn của Doanh Nghiệp. Toàn bộ số hóa đơn này đã kê khai thuế đầu ra, Doanh Nghiệp mua cũng đã khai thuế đầu vào. Vậy chúng tôi phải xử lý số hóa đơn này như thế nào?

06 513 laclongquanls1995@gmail.com TCT-LSon (1)-page-001

 

06 513 laclongquanls1995@gmail.com TCT-LSon (1)-page-002