hoan thue

Điều kiện hoàn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo phương pháp khấu trừ, có số thuế đầu vào lũy kế từ tháng 5/2015 đến hết tháng 6/2016 vẫn chưa khấu trừ hết
ke-toan-xay-dung-xay-lap

Xác định giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, xây lắp.

Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT
images

Chi nhánh Thị trấn Bần – Hưng Yên.

Địa chỉ: Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên
Điện thoại: 0974.089.926          Email: tuyetmai.daotaokthn@gmail.com
>> Xem bản đồ