Tình huống về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng hợp các tình huống về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được KẾ TOÁN HÀ NỘI giải đáp, chia sẻ tới các bạn học viên.

Tình huống về kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý.

Bạn đã biết doanh nghiệp mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý, căn cứ để xác định hay chưa?

Tổng hợp tình huống kế toán hàng tồn kho.

Hàng tồn kho là một bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.