Ngày đăng: 07/04/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân | Lượt xem: 2106


     

TÌNH HUỐNG VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

   Tổng hợp các tình huống về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được KẾ TOÁN HÀ NỘI giải đáp, chia sẻ tới các bạn học viên với nội dung cụ thể như sau:

Tình huống 1:

     Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2014, tôi làm việc tại Công ty An Bình và hàng tháng Công ty đều thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương của tôi theo biểu luỹ tiến từng phần. Đến tháng 11/2014, tôi chuyển công tác tại đơn vị khác và công tác cho đến nay. Vậy tôi có được uỷ quyền cho Công ty mới quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 hay không?

Trả lời:

  Theo mục d, điểm 2, điều 26 của Thông tư 111 năm 2013 quy định: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm.

  Như vậy, trong năm 2014, bạn có thu nhập từ tiền lương từ 2 đơn vị nên bạn không thể uỷ quyền cho Công ty mới thực hiện quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân cho bạn.

Tình huống 2:

   Trong năm 2014, tôi có thu nhập tiền lương từ hai Công ty nên tôi thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm 2014 nhiều hơn số thuế phát sinh phải nộp. Tôi muốn được hoàn lại số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa thì tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:

    Theo điểm 2, điều 53 của thông tư 156 năm 2013 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì các nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị được hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

   Vậy bạn không cần phải làm hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần điền các chỉ tiêu vào tờ khai quyết toán theo hướng dẫn như trên. Cơ quan thuế căn cứ vào số liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bạn và thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Tình huống 3:

      Năm 2014, bố mẹ tôi có cho thuê nhà và chỉ có thu nhập từ tiền cho thuê nhà, ngoài ra không có thêm khoản thu nhập nào khác. Mỗi lần phát sinh thu tiền thuê nhà, Bố mẹ tôi cũng đã thực hiện kê khai, nộp đầy đủ tiền thuế theo thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế. Vậy bố mẹ tôi có phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 không?

Trả lời:

    Căn cứ điểm c, khoản 1, điều 26 Thông tư 111 quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ trường hợp Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

Như vậy, trường hợp của bố mẹ bạn không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014.

Tình huống 4:

    Người lao động trong công ty tôi có nộp hồ sơ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con ruột trên 18 tuổi đang học Đại học tại Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp này có được giảm trừ không? Nếu được giảm trừ có cần nộp hồ sơ gì không?

Trả lời:

  Tại Điều 9 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì: trường hợp con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh.

  Vậy trường hợp con của người nộp thuế đang học đại học mà không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1 triệu đồng thì cá nhân đó được khai giảm trừ cho người phụ thuộc.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong trường hợp này gồm những giấy tờ sau:

– Bản chụp Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

– Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại trường.