Tình huống về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng hợp các tình huống về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được KẾ TOÁN HÀ NỘI giải đáp, chia sẻ tới các bạn học viên.

Tình huống thuế thu nhập cá nhân 27/10/2014

Năm 2013 Doanh nghiệp không chi trả bất kỳ 1 khoản thu nhập nào cho người lao động không phát sinh trả tiền lương, tiền công cho người lao động

Tình huống thuế thu nhập cá nhân ngày 15/10/2014

Trường hợp tôi góp vốn kinh doanh với một người khác để thành lập công ty có hai thành viên góp vốn, nhưng tôi lại chuyển nhượng lại số vốn góp đó cho người khác thì thuế TNCN được tính như thế nào?