Ngày đăng: 02/02/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân | Lượt xem: 2040


     

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

    Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế liên quan đến loại lao động thời vụ, lao động xác định, lao động không xác định thời hạn… Vậy với mỗi loại lao động này, kế toán sẽ có cách khấu trừ tiền thuế TNCN như thế nào? Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ giúp kế toán giải đáp tình huống về thuế thu nhập cá nhân.

Tình huống 1:

Tổng cục Thuế đã nâng cấp phiên bản kê khai thuế 3.3.0 ngày 5/1/2014. Tôi có một câu hỏi như sau:

1. Tại bảng kê 05-3/BK-TNCN thu thập thông tin người phụ thuộc của tờ khai quyết toán thuế TNCN, tại chỉ tiêu ngày tháng năm sinh của người phụ thuộc (mục [10]) yêu cầu nhập đúng dd/mm/yyyy, nhưng trường hợp người phụ thuộc chỉ có năm sinh (giấy khai sinh và CMND đều chỉ có năm sinh), không có ngày, tháng sinh thì phải nhập vào chỉ tiêu này như thế nào. Nếu chỉ nhập năm sinh (vd: 1967) thì HTKK báo lỗi sai ? Vậy xin hỏi trường hợp này giải quyết như thế nào?

2. Trường hợp người phụ thuộc là con trên 15 tuổi nhưng vẫn chưa có số CMND (họ chưa làm CMND) thì chỉ tiêu [13] không nhập vào sẽ báo lỗi, nhưng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp con ruột chỉ cần giấy khai sinh. Không bắt buộc phải có CMND, vậy thì trường hợp này giải quyết như thế nào?.

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của bạn trình bày, Phòng TT-HT NNT có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN bắt buộc phải nhập tất cả thông tin yêu cầu trên bảng kê, trường hợp ở chỉ tiêu số [10] – Ngày sinh NPT, bắt buộc phải nhập đầy đủ ngày, tháng, năm sinh thì Ứng dụng mới không báo lỗi. Nếu trên CMND của NPT chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng thì cho phép nhập mặc định tại chỉ tiêu này là ngày 01 tháng 01.

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định NNT có con dưới 18 tuổi thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là giấy khai sinh, không bắt buộc phải có giấy CMND.

Do đó, trường hợp NPT là con dưới 18 tuổi chưa có giấy CMND, khi khai NPT vào ứng dụng, bạn nhập thông tin ngày tháng năm sinh của NPT theo giấy khai sinh.

Lưu ý: NNT phải nộp cho bạn bản chụp giấy khai sinh là được khai NPT.

Tình huống 2:

   Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo công nghệ thông tin. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có một số khúc mắc sau:

1/ Hàng quý, công ty chúng tôi có tính thưởng hoa hồng các dự án đã thực hiện xong cho các nhân viên thực hiện (khoản chi này tách biệt với khoản chi lương). Nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn với Công ty. Vậy, khi chi trả khoản thưởng này chúng tôi sẽ khấu trừ trực tiếp 10% thuế TNCN trên khoản tiền thưởng của nhân viên hay cộng gộp toàn bộ lại với lương của nhân viên đó rồi khấu trừ thuế TNCN theo lũy tiến từng phần?

2/ Có những dự án đào tạo đơn vị thực hiện, có ký hợp đồng giảng dạy với Phó giám đốc Công ty đồng thời là Giảng viên của Công ty. Vậy, tường hợp này Công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trên số tiền giảng dạy đã ký hợp đồng hay cộng dồn toàn bộ vào lương hàng tháng để tính lũy tiến?

3/ Theo chương trình hỗ trợ đào tạo của Microsoft – tại USA thì có một số khách hàng thuộc diện được MCTS tài trợ học phí tham gia 01 khóa đào tạo tại Công ty chúng tôi. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, MCTS – USA (không phải MCTS tại Việt Nam) sẽ thanh toán chi phí đào tạo này cho Công ty chúng tôi qua chuyển khoản bằng USD. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi cần những chứng từ gì để chứng minh khoản thu này là hợp lệ? Khoản thu này chúng tôi sẽ được ghi nhận là doanh thu hay thu nhập khác? (Đối tác nước ngoài không yêu cầu xuất hóa đơn).

Trả lời:

 12 1230 Sangnguyen.ls89@gmail.com TCT-HN-page-001

12 1230 Sangnguyen.ls89@gmail.com TCT-HN-page-002