Ngày đăng: 03/03/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 1823


     

 TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

    Các bạn đang cần tìm các tình huống thuế giá trị gia tăng, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ với các bạn bộ câu hỏi bao gồm toàn bộ các tình huống về thuế giá trị gia tăng có lời giải.

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Sự khác nhau giữa không phải tính thuế, chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT

Tình huống 1:

    Công ty tôi mới thành lập ngày 7/1/2015 hoạt động về lĩnh vực dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa, làm thủ tục hải quan giao nhận hàng hóa. Công ty có số vốn dưới một tỷ, vậy công ty tôi có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không? trích theo điểm b khoản 3 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC về mục "Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế" có ghi "Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế." Vậy công ty tôi có thuộc nhóm điều lệ này không?

  Trả lời:

     Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định đối với cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:“…

   b)…Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh”,

  Từ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mới thành lập từ ngày 07/01/2015 hoạt động về lĩnh vực vận tải, bốc xếp hàng hóa, làm thủ tục hải quan giao nhận hàng hóa có số vốn đăng ký kinh doanh dưới 1 tỷ với cơ quan thuế, nếu có tài sản đầu tư, nhận vốn góp bằng tài sản cố định là phương tiện vận tải, thiết bị,… hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Tình huống 2:

   Theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Công ty tôi thuộc diện kê khai thuế GTGT theo Quý do doanh thu năm liên kề dưới 20 tỷ. Tuy nhiên, Công ty đã làm thông báo gửi chi cục thuế xin kê khai thuế GTGT theo tháng và kê khai thuế theo tháng đến nay. Tuy nhiên đến tháng 11/2014 khi tôi hỏi bên chi cục thuế quản lý Công ty mình thì họ có nói bên Công ty tôi phải kê khai thuế GTGT theo Quý kể từ Quý 4/2014 do không nộp mẫu 07/GTGT theo thông tư 151/2014/TT-BTC. Tôi đã tìm hiểu và có đọc 1 công văn số 11036/CT-TTHT ngày 11/12/2014 có điều như sau: 5/ Trường hợp Công ty thuộc diện kê khai thuế GTGT theo Quý từ 01/07/2013 ( theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC) nhưng đã làm thông báo chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì Công ty phải khai thuế GTGT theo tháng ổn định từ 01/07/2013 đến hết ngày 31/12/2016. Vậy Công ty tôi phải kê khai theo tháng hay Quý?

Trả lời:

 

22 204 kimtuyen1812@gmail.com TCT-HNoi-page-001