Ngày đăng: 30/01/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 1874


     

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT

Tình huống 1:

1. Các mặt hàng cám, bã dùng chế biến thức ăn chăn nuôi có được miễn thuế VAT khâu nhập khẩu hay không?

2. Công ty chúng tôi sản xuất thức ăn chăn nuôi: bắt đầu năm 2015 được miễn thuế VAT 0%, nhưng Máy móc thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định có được khấu trừ thuế hay không? Vì công văn mới của Tổng cục thuế và Bộ tài chính không có hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Sự khác nhau giữa không phải tính thuế, chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT

Trả lời:

thuế GTGT

Tình huống 2:

    Công ty TNHH TM – SX GNC Nghành nghề kinh doanh: sản xuất phân bón chai, thuốc Bảo vệ thực vật. Theo Công văn 17709/BTC-TCT (V/v áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng) của Bộ tài chính. Vậy ngày 01/01/2015 Doanh nghiệp tôi bán hàng hóa thuế suất thuế GTGT là 0% đúng không? hay phải chịu thuế suất như thế nào đối với từng mặt hàng? 

Trả lời:

    Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13, áp dụng từ ngày 01/01/2015 thì:

1. Mặt hàng phân bón (kể cả phân bón đóng chai) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.

2. Thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng thuộc nhóm thuốc phòng trừ sâu bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

(Theo Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ TC)

3. Đối với mặt hàng không chịu thuế GTGT, khi bán hàng, trên hóa đơn không ghi dòng thuế GTGT .

Công ty cần lưu ý: Hàng hóa, dich vụ không chịu thuế GTGT khác với hàng hóa có thuế suất thuế GTGT là 0%.

– Hàng hóa không chịu thuế, khi bán ra Công ty không phải tính thuế, nộp thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa này không được khấu trừ;

– Hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT là 0% (là hàng hóa chịu thuế GTGT có thuế suất 0%) thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa này được khấu trừ.